De docenten van Maas theater en dans zijn klaar voor de projectweken!
16 September 2016

De docenten film, theater en dans zijn klaar voor de projectweken!

Bazen Verbazen daagt jongeren in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en zorginstellingen uit om zichzelf op een positieve manier te presenteren aan werkgevers.

Van oktober tot en met december 2016 gaat een team van Maasmakers op pad. Vanuit verschillende disciplines (dans, theater en film) gaan zij naar een tiental scholen in het land om samen met de leerlingen en docenten op de scholen de projectweken te draaien. Samen met hen werken ze toe naar eindpresentaties die te zien zullen zijn op diverse werkgeversbijeenkomsten.


Docenten theater: 
Milou Adjanga, Marrit Bausch, Margriet Brosens, Nastaran Razawi Khorasani, Mayke Roels, Remco Went

Docenten film:
Hermen de Waal, Martijn van Hoek

Docenten dans:
Marijke de Vos, Jakob Witte