Over Bazen Verbazen

Wat kenmerkt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan het werk willen? Ze hebben geen tekort aan energie, onbeperkte passie en aan ambitie geen gebrek.

Voor deze jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, MBO-1 en zorginstellingen betekent de Participatiewet dat ze worden gestimuleerd om aan het werk te gaan. Toch is het vaak lastig voor deze jongeren, hun scholen en zorginstellingen om in contact te komen met werkgevers. Dus hoe pak je dat aan?

 

Bazen Verbazen is een project voor scholen en zorginstellingen die een brug willen slaan tussen hun jongeren en potentiële werkgevers. In twee workshops dagen jonge rolmodellen en cultuurprofessionals de jongeren uit om hun persoonlijke verhaal op een creatieve manier te vertellen. Samen denken ze na over vragen als ‘Wie ben ik? Wat kan ik?’ en ‘Wat heb ik nodig?’.

 

Deelnemende jongeren leren met Bazen Verbazen hoe ze zichzelf op een positieve manier kunnen presenteren om potentiële werkgevers te bereiken. Samen met de peer educators, cultuurprofessionals en jou als begeleider ontwikkelen de jongeren tijdens de workshops een idee voor een creatief wedstrijdplan waarmee zij zich aan werkgevers kunnen presenteren.

 

De winnende groepen voeren het plan in de maanden september-februari 2017 uit onder begeleiding van culturele professionals en presenteren zich begin 2017 op lokale werkgeversbijeenkomsten. 

 

Bazen Verbazen wordt gefinancierd door Fonds 21 en Instituut Gak en uitgevoerd door Diversion in samenwerking met CNV Jongeren en Maas theater en dans.

De planning in het kort
  • De workshops hebben plaats gevonden tussen april en half juli 2016. 
  • Na de workshops heeft elke klas of groep een wedstrijdplan ingediend (deadline 22 juli 2016).
  • Eind augustus 2016 zijn de winnaars bekend gemaakt.
  • De kick-off bijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 14 september.
  • De winnaars voeren gedurende de eerste maanden van schooljaar 2016-2017 hun plannen uit onder begeleiding van cultuurprofessionals. 
  • De presentatie aan werkgevers vindt eind 2016/begin 2017 plaats.
  • Deelname is kosteloos.

Klik hier voor meer informatie, beeldmateriaal en ervaringen van de deelnemers aan Bazen Verbazen.